Stadtsaal

Ort: Franz Josef-Straße 43, 2130 Mistelbach

Saalwarte: Karl Woditschka, Johannes Matz, Franz Graf, Gottfried Gabmeier

Alfred Šramek-Saal......................................................................................... 400 Sitzplätze

(geteilt: links 250, rechts 120 Sitzplätze)

Wilhelm Bernatzik-Saal.................................................................................... 150 Sitzplätze

Kellergeschoß, Musiksaal................................................................................... 80 Sitzplätze

Diverse Nebenräume für Workshops, Ausstellungen, usw.

Barockschlössl

Ort: Museumsgasse 4, 2130 Mistelbach

Saalwart: Thomas Stadtschnitzer

Atelier.................................................................................................................. 90 Sitzplätze

1. Stock.................................................................................................................30 Sitzplätze

Aula der Volksschule

Ort: Bahnzeile 1, 2130 Mistelbach

Saalwart: Christoph Weiß

Volksschule........................................................................................................ 120 Sitzplätze